A tágan értelmezett veszteségélmények (mely nem csupán a halállal való találkozás, a halál következtében megjelenő gyászt jelenti) következményeként megjelenő krízisekre, amelyeknek két csoportját különböztethetjük meg.

A kiszámítható, a normál életfolyamat változásaiból adódó és a váratlan veszteségekhez (véletlen veszélyeztető helyzetek okozta krízisek) kapcsolódó krízisek, amelyeket a pszichológia mint normatív és nem normatív kríziseket tart számon.

Normatív krízis

A normál életfolyamatok változásaiból adódó krízisek. A személyiségfejlődés előre meghatározott stációkon, lépcsőfokokon megy keresztül, amelyek során az egyénnek az adott életszakaszra jellemző problémával, életfeladattal, krízissel kell szembesülnie. A probléma, az adott életfeladat megfelelő megoldása a következő életszakaszba lépés záloga.

Ilyen krízisnek, életfeladatnak tekinthető például kamaszkorban az identitáskeresés, az identitás kialakítása a szerepdiffúzióval szemben: a kamaszokra jellemző identitáskrízis, a „Ki vagyok én?” kérdés megválaszolása, az identitás probléma kialakulását eredményezi. Ha a kérdésre nem sikerül megtalálni a választ, akkor az összezavarodottság, önazonosság keresése állandósul

A fiatal gyakran nem tud továbblépni a következő életszakaszba, amely a fiatal felnőttkor aktuális, sajátságos és megoldásra váró problémáit rejti magában. Ekkor a fiatalnak az intimitásra való képességét kell kialakítania, amelynek feltétele a már kialakult identitás.

Ha azonban az identitás még nem alakult ki, akkor a személy magába zárkózik és képtelenné válik arra, hogy a másikra figyeljen, ez pedig megakadályozza az intimitás kialakulását. Ekkor a magány és az elszigetelődés érzésével kell szembenéznie az illetőnek. Az egyes fejlődési szakaszok megoldatlan feladatai, krízisei, a későbbi életkorokra jellemző életfeladatok megoldásának sikerességét gátolják.

Ezek túl normatív krízisnek tekinthető például a családi fészek elhagyása, vagy az idős szülő elvesztése stb. is.

Normatív krízishelyzetek megoldása

Milyen konkrét normatív krízishelyzetben kérhet segítséget tőlünk?

  • Fiatal felnőttek leválási nehézségei a származási családról: ki is vagyok én, felnőttem-e már?
  • Az önállósodás nehézségei: mikor, és hogyan kell ezt meglépni?
  • Fiatal felnőttek pályaválasztási nehézségei, a hivatás megtalálásának problémája: miben vagyok én a legjobb?
  • Fiatal felnőttek elköteleződési nehézségei, a nagy Ő problematikája,
  • Család vagy karrier, fiatal nők anyává válási nehézségei: nőiség + anyaság + munka,
  • Kisgyermekes anyukák visszatalálása a munkaerőpiacra,
  • Az életközépi válság: a régi álmok talán most valóra válnak, újból felmerül a kérdés, ki vagyok én ma? Hol van az a régi lány vagy fiú, aki voltam?
  • A nyugdíjas évek eltöltésének válsága: kinek van már rám szüksége, mennyi van még hátra?

Aranymetszés Gerinc – Lélek Terápiás Módszer (ATM)

Teljes körű, átfogó, és rendszerbe foglalt megoldást kínál az ATM, mert segítségével, minden gyógyulni vágyó visszakapja egészségét. Hogy hogyan, azt az alábbiakban itt olvashatod.

Send this to a friend